AirFryer ve robot süpürge almak için nihayet baht: Aka artırım geliyor!

Dünya Mar 24, 2023 Yorum Yok

Geçtiğimiz ayın sonunda akıllı telefon ithalatında yeni bir düzenleme yapıldı. Burada mevcutta yalnızca bakanlık müsaadesiyle ithal edilebilen telefonların hududu 200 dolardan 300 dolara yükseltildi. aykırı takdirde eserin fiyatı 100 dolar da olsa 300 dolar üzerinden vergilenecek. Bugün de misal bir nezaret kararı AirFryer ve robot süpürgeler için alındı.

AirFryer ve robot süpürge için İthalat nezaret kararı!

Son yılların en Fazla satan teknolojik aleti elbet ki robot süpürgeler oldu. Her meskende bir Tane olacak kadar popülerleşmemiş olsa da hepimiz ya kendi konutumuzda ya da bir tanıdığımızda görüyoruz. Daha sonra şarjlı dikey süpürge akımları da başlamış olsa da hiç biri cemiyet boyutunda ses getirmedi.

Ta ki AirFryer olarak bildiğimiz fritözler hayatımıza girene kadar. Ufak bir fırın ile mikrodalga ortasına konumlandırdığımız bu aygıtlar, satın Meydan bireylerin mutfaklarının baş köşesine oturdu. Çünkü yemekleri hayli az yağ ile hatta birçoğunu büsbütün yağsız bir biçimde fırından Fazla daha yeterli yapabiliyor. Üstelik hayli pratik.

Fakat bu iki teknolojik aygıtın da fiyatı önümüzdeki ay beklenmedik biçimde yükselecek. Bunun nedeni ise haberimizin başında belirttiğimiz yeni İthalat nezaret kararı. Bu karara nazaran, fiyatı 200 doların altında olan robot süpürgeler ve 100 doların altında olan AirFryer modelleri Ticaret Bakanlığı dışalım genel Müdürlüğü’nden nezaret evrakı alınmadığı sürece ithal direkt olarak edilemeyecek.

Tabii bu ilgili eserin Türkiye’de satılamayacağı manasına gelmiyor. Ama bu doküman olmadığı sürece 20 dolarlık bir robot süpürge de 150 dolarlık olan da 200 dolarmış üzere vergilendirilecek. Emsal formda 20 dolarlık AirFryer da 50 dolarlık olan da 100 dolar üzerinden vergilendirilecek. ek olarak, İlgili kararın 23 Nisan itibariyle başlayacağını belirtelim.

Resmi Gazete’de yayınlanan İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Tebliğ

Kapsam:

MADDE 1- (1) Bu Bildiri, aşağıda gümrük tarife istatistik konumu (GTİP) ve tarifi belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük değerinin altında ünite değerleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan nezaret uygulamasına ait yordam ve asılları içerir.

Gözetim uygulaması:

MADDE 2- (1) 1 inci unsurda belirtilen eşya lakin Ticaret Bakanlığınca (İthalat genel Müdürlüğü) düzenlenecek nezaret evrakı ile ithal edilir. Nezaret evrakı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük yönetimince aranır.

Başvuru

MADDE 3- (1) Nezaret dokümanı taleplerine ait müracaatlar, Gümrükler Biricik Pencere Sistemi (Sistem) kapsamında Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr) yer Meydan “E-Hizmetler” ve “E-İşlemler” altındaki “İthalat evrak İşlemleri” kısmında yer Meydan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıyeten, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de başvurulabilir.

(2) Elektronik imza sahibi şahısların bu Bildirim kapsamında firmalar ismine müracaat yapmak üzere yetkilendirilmesi, 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü yinelenmiş sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan dışalım Süreçlerinde Elektronik müracaat İçin Yetkilendirme Bildirisi (İthalat: 2023/21) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Bildiri kapsamında yapılan müracaatlarda birinci fıkrada belirtilen “İthalat doküman İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” anne başlığı altındaki “Yeni müracaat Girişi” ekranında doküman çeşidi alanında “TPS-0964-Gözetim Dokümanı Sanayi”, “Tebliğ/Karar” alanında ise bu Bildirim seçilir. müracaat formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer Meydan formlar ve evrakların eksiksiz bir formda sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanmak suretiyle müracaat tamamlanır.

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek külfetler nedeniyle müracaat yapılamaması halinde, müracaatlar fizikî olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer Meydan müracaat formu kullanılır ve müracaat sahibinin ticaret sicil tasdiknamesi müracaat formuna eklenir.

İnceleme

MADDE 4- (1) Bu Bildiri kapsamında yapılan müracaatlara ait dokümanların asılları Bakanlık tarafından müracaat sahibinden istenebilir. Ayrıyeten sunulan bilgi ve dokümanlarda eksiklik yahut tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve evrak istenebilir.

Gözetim dokümanı düzenlenmesi ve müracaat sahibine bildirimi

MADDE 5- (1) Nezaret evrakı elektronik ortamda düzenlenir ve müracaat formunda yer Meydan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde, sistem tarafından verilen 23 haneli evrak numarası ile doküman tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. müracaat sahibine ayrıyeten yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) müracaat sahibinin gümrük yönetiminde kaydının olmaması nedeniyle, nezaret evrakının sistem kaydının onaylanamaması durumunda, müracaat formunda yer Meydan e-posta adresine dışalım genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş Amel günü içinde sisteme kayıt yaptırılarak dışalım genel Müdürlüğüne bilgi verilir. zıt takdirde, yapılmış olan müracaat geçersiz sayılır.

Yaptırım

MADDE 6- (1) müracaat ya da inceleme kademesinde sunulan bilgi ve dokümanlarda müracaat sahibinin beyanının gerçeğe ters olduğunun yahut sunduğu bilgi ve evraklarda tutarsızlık yahut eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde Laf konusu tutarsızlık yahut eksiklik giderilinceye kadar nezaret evrakı düzenlenmez.

Gözetim dokümanına ve nezaret evrakının kullanımına ilişkin bilgiler

MADDE 7- (1) Nezaret dokümanlarının geçerlilik müddeti altı aydır.

(2) Nezaret dokümanı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük değerine ait kararlarının uygulanmasını engellemez. 1 inci unsurda belirtilen değer, 4458 sayılı Kanunun eşyanın gümrük değerine ait kararlarının uygulanmasına temel teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8- (1) 20/4/2013 tarihli ve 28624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildirim (Tebliğ No: 2013/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Bildirim yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Bildirim kararlarını Ticaret Bakanı yürütür.

İlgili bildiriye ulaşmak için buraya, eklerine ulaşmak için de buraya tıklayabilirsiniz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir