Bugüne kadar keşfedilen en eski sicim örneği bulundu!

Teknoloji Kas 06, 2022 Yorum Yok

Dünya üzerinde bugüne kadar keşfedilen en eski sicim modülünün inceleme sonuçları Scientific Reports isimli ilim mecmuasında yayınlandı.

Araştırmada, Fransa’da Abri Du Maras’da bulunan bir Neandertal mağarasında, taştan yapılan alete yapışık, ağaç kabuğundan elde edilmiş ve elyafla yapılmış üçlü-dolamalı bir sicim kesimi bulunduğu açıklandı.

İpin dokusunda kullanılan teknik, Neandertallerin eşleştirme, dizinler ve sayılarla ilgili kavramların farkında olduklarını ortaya çıkardı.

Elyafların eğrilmesiyle elde edilen ip ve sicim çeşidi, çanta, giysi, kayık ve File imalinde kullanılan materyallerden oluşuyor.

40 bin Yıl Evvel yok olan Neandertallerin huş ağacı kabuğundan katran, duvar resmi ve deniz kabuklarından takılar yapabildiği evvelki araştırmalarda ortaya çıkmıştı.

Tüm bunların dışında Neandertallerin, ateş yakabildikleri, barınaklarda yaşadıkları, Aka hayvanları avlayabildikleri ve ölülerini Özel olarak hazırlanan mezarlara gömdükleri de ortaya çıkmıştı.

Abri du Maras’da bulunan mağara gibisi yerlerde, hayvan kalıntıları ve taştan aletler bulunurken, bu sicim kesiminin bulunması araştırmacıları heyecanlandırdı. Zira günlük ömürde kullanılan gereçler ekseriyetle yıllar içinde yok oluyor.

Keşfin yapıldığı mağarada çalışan Fransa, ABD ve İspanya’dan gelen uzmanlar, 60 milimetre uzunluğundaki bir taş aletin üstünde sicim modülü buldu.

İğne yapraklı bir ağaç kabuğundan yapıldığı düşünülen sicim modülü, 6.2 milimetre uzunluğunda ve 5.5 milimetre eninde.

Sicim modülünde kullanılan elyafın, üç kümeye ayrıldığı ve saat istikametinde S formunda kıvrılıp, Z halinde kıvrılan kümelerle Aksi tarafta dolanarak örüldüğü anlaşılıyor.

Ohio’da bulunan Kenyon Üniversitesi’nden Bruce Hardy’nin liderliğinde paylaşılan araştırmada, sicimde kullanılan materyallere bakılarak, ağaçlarla ilgili detaylı bilgilere sahip oldukları ve onları Öbür eserler elde etmek için de kullandıkları açıklandı:.

Uzmanlara nazaran Sizim üretiminde kullanılan teknik sayesinde, Neandertal zihninin sayıları ve belirli bağlamları anlayacak zihin kapasitelerinin oldukları belirtildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir