Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ne Müsait yeni yapı

Teknoloji Kas 06, 2022 Yorum Yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Örgüt yapılanmasında “Milli Teknoloji Hamlesi“ne Müsait değişiklikler yapılarak, 3 genel müdürlük birleştirilerek dönüştürüldü, 2 yeni genel müdürlük kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna nazaran, birinci Sefer Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde ulusal Teknoloji Atağı’nı yürütmek, stratejik araştırma ve verimlilik için kritik kıymete sahip 2 yeni genel müdürlük oluşturuldu.

“Milli Teknoloji Hamlesi” mevzuata girerken, çalışmaları yürütmek üzere ulusal Teknoloji genel Müdürlüğü kuruldu. 

Genel Müdürlük, Türkiye’nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek maksadıyla tesir gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak, ulusal Teknoloji Atılımı gayeleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla Amel birliği içinde, teknoloji geliştirme, bireylerin, işletmelerin dijital dönüşümü mevzularında ferdi yetkinlikler ile toplumsal şuur ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak.

Ayrıca, Bakanlık bünyesinde kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik genel Müdürlüğü de bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri üzere alanlarda Türkiye’nin kapasitesini artırmak gayesiyle Ulusal ve global gelişmeleri izleyecek. Bu genel Müdürlük, Ulusal ve milletlerarası kaynakları kullanarak Türkiye’nin sınai, teknolojik gelişimi, yıkıcı teknolojilerin tesirleri, dijital iktisat eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye iktisadına tesirlerini tahlil edecek.

Bakanlıkta 3 genel müdürlük dönüştürüldü

Öte yandan, Sanayi ve Verimlilik genel Müdürlüğü dönüştürülerek, yerine “Sanayi genel Müdürlüğü” kuruldu. 

Metroloji ve Standardizasyon ile Sanayi Eserleri Güvenliği ve Kontrolü genel müdürlükleri Biricik çatı altında toplanarak “Metroloji ve Sanayi Eserleri Güvenliği genel Müdürlüğü” oluşturuldu. 

Bakanlığın, İşçi ile Dayanak Hizmetleri Dairesi başkanlıkları yeni kurulan Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğüne bağlandı.

Milli, özgün ve yüksek teknolojili üretim için yeni görevler

Kararname ile Bakanlığın vazife alanında güncellemeler yapılırken, birtakım değişiklikler de birinci Defa mevzuata girmiş oldu. 

Buna nazaran Bakanlık, kalkınma planlarıyla uyumlu olarak, endüstriye yönelik siyaset teklifleri ve stratejiler oluşturacak, Sanayi stratejilerine ait uygulamaları izleyecek, endüstrileşme siyasetleri çerçevesinde yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi emeliyle halk Kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri ortasında eş güdümü tesis edecek.

Bakanlık ayrıyeten, yüksek katma değerli ve kritik teknolojik eserlerin ulusal ve özgün imkanlarla geliştirilmesi ve yüksek teknoloji eserlerinin yerli olarak üretilmesi ile Ulusal seviyede teknolojik atılımı hedefleyen ulusal Teknoloji Atağı’nın Temel gayeleri, odak alanları, yol haritaları üzere temelleri belirleyecek. Bu temellerin uygulanmasını sağlayacak önlemleri alacak. 

– Ulusal dijital siyaset teklifleri oluşturulacak

Bakanlığın misyon alanlarına bir yenisi daha eklendi. Bakanlık, bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümüne ve Ulusal seviyede dijital iktisadın geliştirilmesine yönelik siyaset teklifleri ve stratejiler oluşturacak, stratejilerin uygulanması konusunda kamu, Özel kesim, üniversiteler, sivil cemiyet kuruluşları üzere paydaşlar ortasında Amel birliği ve eş güdümün tesis edilmesine yönelik önlemler alacak, dijital iktisat ve dijital dönüşüm ekosisteminin geliştirilmesi hedefiyle program ve projeler yürütecek. 

Dijitalleşmenin sağladığı ekonomik faydayı artırmak maksadıyla dijital iktisat uygulamalarının gelişmesi ve bu alanda ekosistemin büyümesine yönelik ilgili halk Kuruluş ve kuruluşları ile eş güdüm ve Amel birliği içinde Gerekli önlemleri alacak Bakanlık, mevzuatın oluşturulmasına katkı sağlayacak, dijital teknolojiler ve eğilimlerine Enlem olarak dijital iktisat altyapıları ve uygulamalarının geliştirilmesine yönelik program ve projeler yürütecek. 

Yerli ve özgün esere teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aka data ve Yapay zeka üzere bahislerde bireylerin ve işletmelerin yetkinliklerinin artırılmasına ve bu teknolojilere dayalı akıllı sistemlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik önlemleri alacak, takviye ve teşvik programları uygulayacak, program ve projeler yürütecek. 

Bakanlık, bilime dayalı, ulusal ve özgün ileri teknolojili Eser ve sistemlerin üretimini artırmak emeliyle bu alanda yürütülen faaliyetleri destekleyecek ve teşvik edecek, muhtaçlık duyulan altyapıların oluşturulmasına katkı sağlayacak, dayanaklara ait yol ve asılları belirleyecek.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir