Türk yazma Sanatı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Astronomi, Big Bang, Bilim, Dünya Kas 06, 2022 Yorum Yok

Türk kültüründe lisan ile yazı, Fazla Değerli bir yere sahiptir. Tarih boyunca, Türkler; birçok abece değiştirmiş ve kullanmıştır. Bu süreçte, birçok edebi eser ortaya koymuşlardır. Bununla birlikte de, Çeşitli lisanların tesiri altında kalmış olan Türkçe; Vakit içerisinde, esaslı ve de yerleşik bir lisan hâline gelmiştir. yazma sanatının gelişimi, bu doğrultuda gerçekleşmiştir.

Türk yazma Sanatı Nedir?

Türk yazma sanatı, Özellikle de Arap Alfabesinin kullanılmasıyla bir arada; değişiklikler göstermiştir. Türkçe’nin bu abece ile Anlatım edilişi olan Osmanlıca lisanının kullanılmasıyla, bir sanat hâline gelmiştir. Pek Fazla birincilere imza atan eserler, Türkler tarafından yazılmış ve Değerli müellifler, Türk yazma sanatı tarihine öncülük etmiştir. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügati't Türk isimli yapıtıyla; yazma tarihinin Değerli bir modülü olmuştur. Edebi tarafıyla ön plana çıkmış olan Kaşgarlı Mahmut, yapıtını 1072 yılında yazmaya başlamış ve yapıtıyla, yazma sanatına birincileri getirmiştir.

Türk yazma Sanatının Özellikleri Nelerdir?

Türk yazma sanatında uyulması Gerekli olan kurallar makuldür. Muharrirler, estetik telaşlar ile yazma sanatını; daha da geliştirmeye çalışmıştır ve çalışmaktadır. Türk yazma sanatı, elhasıl; muharrirlerin estetik dertlere sahip halde, yazıyı ve bağlantısı güzelleştirmesine imkân tanımıştır. Türk yazma sanatı, günümüzde her
geçen gün gelişimini; daha da arttırarak sürdürmektedir. İnsanların sanat icra etmeleri durumunda, kimi kültürel gelişmeler de yaşanmaktadır. Çoklukla kültürel alanda olan değişiklikler, sanat alanında da gelişmelerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu tarafıyla, Türk yazma sanatının en Kıymetli özelliği; bir ulusal kültür hazinesi olarak fonksiyon görmesidir. Türk toplumunun geçirdiği bütün tarihi ve kültürel olayların, Türk yazma sanatına yansımaları olmuştur. Türk toplumumun geçirdiği her şey; yazılarda da, kendine yer bulmuştur.

Bilim ve kültürel sanat çalışmaları, tıpkı vakitte edebiyatın da gelişmesini sağlamaktadır. Özellikle, edebi yapıtların ve sanat yapıtı tablolarının da ortaya çıkmasında; yazma sanatları tesirli olmuştur. Kaligrafi olarak da bilinen yazma sanatları, Latin harfleriyle Bir arada Müsait formda uygulanmaya başlanmıştır. İnsanların bir sanat icra etmesi, makul birtakım gereksinimlerin sağlanmasında da tesirli olur. Sanat, toplumun gelişmesinde ve de kültürün kökleşmesinde tesirli olmaktadır. Bu durumda, kültür ve sanat ögeleri; birbirinden asla ayrılamayan iki Faktör olarak öne çıkar. Türk yazma sanatı, Etraf kültürlerden de kısmen etkilenerek; özünü değiştirmeden gelişimini sürdürmektedir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir