Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğine 853 bin noktadan yakın takip

Teknoloji Kas 05, 2022 Yorum Yok

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Muhafaza ve ulusal Parklar (DKMP) genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi (UBENİS), Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik zenginliğini gözler önüne serdi. Proje kapsamında 853 bine yakın rasat noktasından yapılan tespitlerle 13 bin 409 bitki ve hayvan tipi envantere alındı.

AA muhabirinin DKMP genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye nazaran, Türkiye’de nihayet yıllarda biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımına hizmet edecek envanter ve izleme çalışmalarının Ulusal seviyede gerçekleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğe ait data tabanlarının oluşturulması üzere Türlü projeler hayata geçirildi.

Bu çalışmalar, bulunduğu pozisyonla 3 farklı bitki coğrafyasına sahip olan Türkiye’nin zenginliğini de gösterdi. Avrupa’nın tamamında 12 bin 500 Aleni ve kapalı tohumlu bitki tipi varken, yalnızca Anadolu’da yaklaşık 11 bin 700 Cin olduğu tespit edildi.

Bakanlık da Laf konusu biyolojik çeşitliliğin ortaya konulması, gidişatının izlenmesi ve envanter eksikliklerinin giderilmesi emeliyle UBENİS’i hazırladı. Proje kapsamında Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik envanteri, damarlı bitkiler, göğüslü hayvanlar, kuşlar, İç su balıkları, sürüngenler ve çift yaşarlar bazında çalışmalar yapıldı. Biyolojik çeşitlilik envanteri ülke çapında ve bütün ekosistemleri kapsayacak formda oluşturuldu.

Veriler Nuh’un Gemisi Data Tabanı’nda depolandı

Proje kapsamında, 2013’te Vilayet bazında biyolojik çeşitlilik envanter çalışmaları başlatılırken, geçen Yıl sonu prestijiyle 81 vilayette bunlar tamamlandı. Türkiye’nin her yerinden toplanan biyolojik çeşitlilik envanter dataları Bakanlık tarafından 2007’de kullanıma sunulan Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Data Tabanı’nda depolandı.

Envanter çalışmalarında, Yekün 852 bin 644 konumsal rasat noktasından 472 bin 17’sini hayvan, 380 bin 627’sini bitki noktası oluşturdu. Toplamda 13 bin 409 bitki ve hayvan cinsinin tespiti yapıldı ve bunlar envantere alındı. Çeşitlerden 12 bin 145’i bitkiler, 1264’ü de hayvanlardan oluşuyor.

Ülke genelinde 644 lokal endemik, 4 bin 498 endemik takson tespit edilirken, proje kapsamında Türkiye’nin endemizm oranı yüzde 31,8 olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, Türkiye için Değerli ekonomik girdi sağlayabilecek cinslere ait potansiyel ekonomik pahaları ve bunların kullanılan kısımlarına ait bilgiler de toplandı.

Envanter çalışmalarının tamamlanmasıyla biyolojik çeşitlilik izleme çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda her bir Vilayet için tür/popülasyon, habitat/ekosistem ve bölgesel düzeyde izleme göstergeleri belirlendi ve izleme planları oluşturuldu. İzlemeler taşrada yürütülen çalışmaların yanı Dizi üniversitelerle yapılan protokoller aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Mart ayı prestijiyle 292 flora ile 218 fauna türü ve 263 özellikli Meydan izleniyor.

Biyokaçakçılıkla mücadele çalışmaları

Çalışmalar kapsamında, Türkiye’nin Güçlü genetik kaynaklarına yönelik biyokaçakçılıkla da uğraş kesintisiz devam ediyor.

Ülke genelinde 2007-2019 devrinde 79 olayda 21 farklı ülkeden 134 yabancı hakkında idari Nakit cezası uygulandı.

Ayrıca, kolluk kuvvetleri ile tarım ve Orman Bakanlığı ortasında biyokaçakçılık bilgilerinin paylaşılması ve olayların takibinin sağlanması hedefiyle “Biyokaçakçılıkla Mücadele Bilgi Sistemi” kuruldu. Sistemde bulunan bilgiler İçişleri Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde bakanlıktan sağlanan çizgi üzerinden kolluk ünitelerine veriliyor.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir